Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 77 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτεταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 13.00).

            Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 01/08/2018 μέχρι και 10/08/2018 και ώρες από  09.00 έως 13.00.

ΕΣΠΑ - Διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Προς αποφυγή συνωστισμού, ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων γονέων και για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ με σχετικούς πίνακες οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η κατάθεση των προσκλήσεων Voucher θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας από Τρίτη 31/07/2018 έως και Παρασκευή 3/08/2018 και ώρες 09:00 - 15:00. 

Διεύθυνση: Καλοκαιρινού & Παπαδόπουλου 4, Χανιόπορτα - Ηράκλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι δύο (2) Παιδικούς Σταθμούς και θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Την πρόσκληση voucher εκτυπωμένη.

2. Εκτυπωμένο το έντυπο που αναγράφονται τα μόρια.

Παράταση προθεσμίας αποστολής φακέλου Δικαιολογητικών

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Λόγο ελλειπούς ανταπόκρισης των γονέων που είχαν επιλεχθεί για την αποστολή φακέλου δικαιολογητικών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου (μόλις το 50%), η προθεσμία παρατείνεται έως και την Παρασκευή 27/07/2018 και ώρα έως 24:00.

Η αποστολή φακέλου θα γίνεται μόνο ταχυδρομικώς στην διεύθυνση της υπηρεσίας μας.

Σημαντική σημείωση: Καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί πέραν της προαναφερόμενης. 

Όσοι φάκελοι σταλθούν μετά την λήξη της προθεσμίας, δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι όσοι γονείς έκαναν αίτηση μέσω ΕΣΠΑ, η προθεσμία κατάθεσης ένστασης είναι μέχρι και τις 25/07/2018, καθώς και εκεί οι 1224 απο τους συνολικά 3935 φακέλους βρέθηκαν ελλιπείς. 

Προσωρινοί Πίνακες αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερώμενους γονείς για τα προσωρινά αποτελέσματα του προσγράμματος ΕΣΠΑ

Απο την ιστοσελίδα του προγράμματος www.eetaa.gr

ή στους παρακάτω συνδέσμους

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/results_2018/goneis_pro_select.php

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2018_goneis_prosorina

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600