Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

Η Ελληνική Εταιρεία τοπικης Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 17/οικ.321/ ΕΥΣΕΚΤ/55471 ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1719/18-5-2017) της ΚΥΑ, όπως ισχύει:

καλεί

τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017, που εξεδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Α.Ε. για το σχολικό ετος 2017-2018 και οι οποίοι ενω είχαν πληρη φάκελο δικαιολογητικών δεν ελαβαν voucher λόγω εξάντλησης προυπολογισμου, να δηλωσουν ότι επιθυμουν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Yποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher” με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω ηλεκτρονικής αίτησης είναι η : 27/9/2017 και ώρα 24:00

Ο κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ για τη χορήγηΣη voucher, είναι απαραίτητο να εχει την εγγραφή βεβαίωση του Φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι εχει βρει θέση στο συγκεκριμένο φορεα/δομή, όπου θα αναφέρεται και η ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, Κατηγορία Θεση. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιου.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικου Συμβουλίου θα χορηγήσει voucher στους ανωτερω υποψήφιους, συμφωνα με τη μοριοδότηση που εχει ήδη διενεργήσει, μεχρι την εξάντληση του προυπολογισμου, όπως αυτός θα διαμορφωθεί.

Σημειωνεται ότι τα voucher της 2ης κατανομής θα πρεπει να ενεργοποιηθουν άμεσα και οι φορείς θα πρεπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεχρι την 6η Οκτωβρίου 2017,συμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της με αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017 πρόσκλησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ισχύουσας πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Λόγω διαθέσιμων θέσεων στα παρακάτω ΚΕΠΑ καλούμε τους γονείς για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες (με πορτοκαλί χρώμα).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μαςόπου απ’ έξω θα αναγράφεται το ΚΕΠΑ στο οποίο επιλέχθηκαν και το ονοματεπώνυμο του παιδιού. H προσκόμιση των δικ/κων θα γίνεται  κατ’ ιδίαν ή ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψην η ημερομηνία αποστολής). Tα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να αποδεικνύεται η μοριοδότηση με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γονείς που έχουν επιλέξει το πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση "Εργαζόμενοι γονείς", θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εργασίας  και των δύο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:http://irakleio.aitiseispoliton.gr/heraklion_info.pdf

Κάρτα Υγείας Παιδιού/Βεβαίωση Παιδιάτρου:http://dopafmai.gr/images/entypa/AtomikiKartaYgeias.pdf

Για εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης:http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/

Η Υπηρεσία μας θα δέχεται δικαιολογητικά έως και  15/09/2017

Σημείωση που αφορά στους πίνακες:  Με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζονται όσοι θα πρέπει να προσκομίσουν φάκελο δικαιολογητικών.

 

Β ΚΕΠΑ

Ζ ΚΕΠΑ

ΙΑ ΚΕΠΑ

Πίνακες Αποτελεσμάτων Εγγραφών Βρεφών και Νηπίων (διαδικασία μέσω Δήμου), έπειτα από έλεγχο δικαιολογητικών.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με τα αποτελέσματα έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας:

Για τυχών κενές θέσεις που θα προκύψουν από την μη προσέλευση των παιδιών τόσο μέσω Δήμου όσο και μέσω ΕΣΠΑ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με μελλοντική ανακοίνωση στο www.dopafmai.gr και www.Heraklion.gr.

Απο11/09/2017 θα γίνεται η προσέλευση των βρεφών και νηπίων για τιςνέεςΕγγραφές ΕΣΠΑ και Δήμου.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιάεγγράφονταιθα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε φάκελο, στον Παιδικό Σταθμό όπου θα φοιτήσει το Παιδί τους όταν παρουσιαστούν στο ΚΕΠΑ.  

  1. Εκτυπωμένη αίτηση (http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/)
  2. Κάρτα υγείας παιδιούhttp://dopafmai.gr/images/entypa/AtomikiKartaYgeias.pdfσυνοδευόμενη απο φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (εμβόλια)
  3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σημείωση:Τα βρεφικά τμήματα ΕΣΠΑ για το Α ΚΕΠΑ και την ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ θα ξεκινήσουν στις 14/09/2017

Σχετικά με τους πίνακες:

Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι Επιτυχόντες – Θα φοιτήσουν σε ΚΕΠΑ

Με Γκρι χρώμα εμφανίζονται οι Επιλαχόντες – δεν θα φοιτήσουν προς το παρών σε κάποιο ΚΕΠΑ (Για τυχών κενές θέσεις που θα προκύψουν από την μη προσέλευση των παιδιών τόσο μέσω Δήμου όσο και μέσω ΕΣΠΑ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με μελλοντική ανακοίνωση στο www.dopafmai.gr και www.Heraklion.gr.)

 

ΒΡΕΦΗ 

ΝΗΠΙΑ

Ημερομηνίες έναρξης σχολικής χρονιάς 2017-2018 και προσέλευσης βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για τις ημερομηνίες έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018 καθώς και ημερομηνίες προσέλευσης βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Επανεγγραφές:

- Απο 4/09/2017 θα γίνεται η προσέλευση των βρεφών και νηπίων για τις Επανεγγραφές μεσω Δήμου και τις Επαναφοιτήσεις ΕΣΠΑ

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά επανεγγράφονται / επαναφοιτούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε φάκελο, στον Παιδικό Σταθμό όπου θα φοιτήσει το Παιδί τους όταν παρουσιαστούν στο ΚΕΠΑ. 

Σε φάκελο στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Παιδιού: 

  1. Εκτυπωμένη αίτηση (http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/)
  2. Κάρτα υγείας παιδιού http://dopafmai.gr/images/entypa/AtomikiKartaYgeias.pdf συνοδευόμενη απο φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (εμβόλια)
  3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Νέες Εγγραφές:

- Απο 11/09/2017 θα γίνεται η προσέλευση των βρεφών και νηπίων για τις νέες Εγγραφές ΕΣΠΑ και Δήμου.

Για τις εγγραφές μέσω Δήμου, σε φάκελο στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Παιδιού:

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά εγγράφονται θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε φάκελο, στον Παιδικό Σταθμό όπου θα φοιτήσει το Παιδί τους στην όταν παρουσιαστούν στο ΚΕΠΑ.  

  1. Εκτυπωμένη αίτηση (http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/)
  2. Κάρτα υγείας παιδιού http://dopafmai.gr/images/entypa/AtomikiKartaYgeias.pdf συνοδευόμενη απο φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (εμβόλια)
  3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Σημείωση: Τα βρεφικά τμήματα ΕΣΠΑ για το Α ΚΕΠΑ και την ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ θα ξεκινήσουν στις 14/09/2017

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai@heraklion.gr

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600