Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Υπογραφής Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+

 

ΠΙΨ1ΠΙΚ2

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου- ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι υπογράφηκε η Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού - ΙΚΥ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, στην Βασική Δράση 1(ΚΑ1) Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , με αριθμό Σύμβασης 2019 - 1 - EL01 - KA102 - 062064 , PIC Number φορέα 915483479 και με τίτλο Σχεδίου " Νέα ανοιχτή Παιδαγωγική -Παιδοκεντρική προσέγγιση επιμόρφωσης πάνω σε σύγχρονες μεθόδους της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Παιδαγωγών σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον".

Με την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης στις 22/07/2019 ξεκινάει επίσημα η διαδικασία εκτέλεσης του Εγκεκριμένου Σχεδίου .

Σύμφωνα με το Σχέδιο προβλέπεται κινητικότητα ατόμων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού στο εξωτερικό ( staff training), η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Europass Teacher Αcademy στην Φλωρεντία της Ιταλίας. Η κατάρτιση προσωπικού αφορά 14 άτομα - Παιδαγωγούς , τα οποία θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν γραφεί στο Σχέδιο , ύστερα από την ανακοίνωση της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία θα αναρτηθεί εντός ολίγων ημερών στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο τίτλος του σεμιναρίου επιμόρφωσης που προσφέρει ο οργανισμός Europass- Teacher Academy που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες είναι : “The child First Montessori, Reggio Emilia System and other alternative approaches.”

Oι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τις πιο σχετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά, που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα. Η εκπαίδευση του Waldorf (Steiner), η μέθοδος Montessori και η προσέγγιση Reggio Emilia του Loris Malaguzzi πρόκειται να συζητηθούν με διαδραστικό τρόπο. Αυτό θα περιλαμβάνει τη σύγκριση των διαφορετικών θεωριών και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε ένα ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας τους και τη σημασία του παιδιού να είναι πρωταγωνιστής της ανάπτυξής του. Ένα μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στη μέθοδο του Bruno Munari «Παίζοντας με την Τέχνη». Μια σύντομη εισαγωγή για την εναλλακτική καταλανική μη-οδηγική πανοραμική εκπαίδευση θα συμπεριληφθεί επίσης, καθώς και μια επισκόπηση της θετικής εκπαίδευσης και της θετικής ψυχολογίας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας μάθησης που προκαλεί σκέψη. Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν τις δημιουργικές δεξιότητες σκέψης, εμπνευσμένες από τις εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω. Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η δημιουργικότητα, το επίκεντρο του παιδιού, ο σεβασμός, η παγκόσμια ανάπτυξη είναι οι λέξεις-κλειδιά της σειράς μαθημάτων. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα έργο για τον Οργανισμό τους το οποίο θα ενσωματώνει τη γνώση που αποκτήθηκε, ακολουθώντας μια διαδικασία σχεδιασμού σκέψης.

Θα δοθεί η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης σε παιδικό σταθμό.

Το Σχέδιο Κινητικότητας είναι εναρμονισμένο για την παροχή τεχνογνωσίας στους Παιδαγωγούς.

Τα οφέλη που προσδοκά ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ μέσω της παρούσας Κατάρτισης είναι :

- Οι Παιδαγωγοί να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης

- Να αξιοποιούν νέες δυνατότητες στις διαδικασίες μάθησης αλλά και στην καθημερινή τους παιδαγωγική πρακτική

- Να οργανώνουν καινοτόμες παιδαγωγικές δραστηριότητες με τα παιδιά

- Να υλοποιούν το παιδαγωγικό τους πρόγραμμα έχοντας ως επίκεντρο το παιδί με σεβασμό στην προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους

- Να ανταποκριθούν στις ανάγκες της δια βίου μάθησης

- Να αναπτύξουν δεξιότητες για δημιουργική και κριτική σκέψη

- Να ενισχυθεί η συστηματική επιμόρφωση των Παιδαγωγών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου μετά τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για τα αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου.

 

Από τις λίστες έχουν εξαιρεθεί βρέφη και νήπια που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των ενστάσεων δόθηκε προτεραιότητα στους φακέλους που είχαν ελεγχθεί και είχαν διαπιστωθεί ελλιπή δικαιολογητικά στην πρώτη φάση επιλογής. 

 

Κατα την διάρκεια, θα γίνεται σταδιακά έλεγχος των υπόλοιπων ενστάσεων καθώς και των ηλεκτρονικών φακέλων των επιλαχόντων και σε περίπτωση κενών θέσεων θα ενημερώνονται οι γονείς υπηρεσιακά με email ή τηλεφωνικώς, βάση σειράς κατάταξης των πινάκων επιλογής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους ισοβαθμούντες έχει γίνει ταξινόμηση στους πίνακες βάση εισοδήματος/παιδί. Δηλαδή το οικογενειακό εισόδημα δια των αριθμό των παιδιών. Τα χαμηλότερα ποσά βρίσκονται πιο ψηλά στην κατάταξη και χαμηλότερα τα υψηλότερα όπως προέκυψε ανάλογα.

 

Τα παιδιά που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στα ΚΕΠΑ του Δήμου θα ξεκινήσουν απο τις 11/09/2019 και οι γονείς θα πρέπει να κρατάνε μαζί τους.

1. Την αίτηση εκτυπωμένη απο την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

2. Την κάρτα υγείας παιδιού.

3. Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας παιδιού συνοδευόμενο απο τα εμβόλια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οδηγίες για την έναρξη των Παιδικών Σταθμών

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

 

Πλησιάζοντας στην έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, σας ενημερώνουμε για της ημερομηνίες και τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζονται στην έναρξη τις φοίτησης βρεφών και νηπίων στα ΚΕΠΑ.

 

Τα παιδιά που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στα ΚΕΠΑ του Δήμου ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν απο τις 02/09/2019 και οι γονείς θα πρέπει να κρατάνε μαζί τους.

1. Την πρόσκληση Voucher.

2. Την κάρτα υγείας παιδιού.

3. Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας παιδιού συνοδευόμενο απο τα εμβόλια.

Τα παιδιά που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στα ΚΕΠΑ του Δήμου ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν απο τις 11/09/2019 και οι γονείς θα πρέπει να κρατάνε μαζί τους.

1. Την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη απο το ηλεκτρονικό σύστημα.

2. Την κάρτα υγείας παιδιού.

3. Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας παιδιού συνοδευόμενο απο τα εμβόλια.

 

 

Αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για τα αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου.

Ο έλεγχος των ηλεκτρονικών φακέλων διενεργείται σε πρώτη φάση για τις αιτήσεις με τα περισσότερα μόρια που διεκδικούν μια θέση στα ΚΕΠΑ του δήμου, καθώς επίσης και ένα αριθμό επιλαχόντων με μοριοδότηση κάτω από τον τελευταίο επιτυχών.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των ηλεκτρονικών φακέλων θα διενεργείται σταδιακά για τους επιλαχόντες που έχουν λιγότερα μόρια εάν προκύψουν κενές θέσεις μετά τον έλεγχο των ενστάσεων.

Από τις λίστες έχουν εξαιρεθεί βρέφη και νήπια που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Όσοι γονείς, βάση πινάκων, έχουν ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στα γραφεία της υπηρεσίας μας σχετική ένσταση προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση σχετικά. Το έντυπο ένστασης βρίσκεται παρακάτω.

Κάνοντας είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://aitisi.dopafmai.gr/egwebapps/home) οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους καθώς και τα δικαιολογητικά που λείπουν κατά περίπτωση. Σημειώνεται οτι τα σχόλια θα εμφανιστούν στο σύστημα εντός του διημέρου. 

Η κατάθεση των ενστάσεων θα διαρκέσει από Δευτέρα 26/08/2019 έως και Τετάρτη 28/08/2019.

Ώρες κατάθεσης ενστάσεων: από 09:00 έως και 14:30.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των ενστάσεων θα δοθεί προτεραιότητα στους φακέλους που έχουν ελεγχθεί και έχουν διαπιστωθεί ελλιπή δικαιολογητικά στην πρώτη φάση επιλογής.

Τα αποτελέσματα για το ΚΕΠΑ Πανεπιστημίου θα είναι αναρτημένα από αύριο το πρωί στο χώρο του Παιδικού Σταθμού ενώ τα αποτελέσματα για το ΚΕΠΑ Αστυνομικού Μεγάρου θα αναρτηθούν την Δευτέρα.

Οι πίνακες είναι σε μορφή .pdf και είναι προτιμότερο να κοιταχτούν μέσω υπολογιστή κάνοντας αναζήτηση τον αριθμό αίτησης ή τον αριθμό πρωτοκόλλου (στον browser ή στο αρχείο πατώντας αναζήτηση με το πλήκτρο F3).

Σημειώνεται ότι για τους ισοβαθμούντες θα γίνει κατάταξη και επιλογή βάση εισοδήματος/παιδί (το οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με τον αριθμό παιδιών).

 

Τα παιδιά που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στα ΚΕΠΑ του Δήμου θα ξεκινήσουν απο τις 11/09/2019 και οι γονείς θα πρέπει να κρατάνε μαζί τους

1. την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη απο το ηλεκτρονικό σύστημα

2. την κάρτα υγείας παιδιού

3. φωτοτυπία το βιβλιάρια υγείας παιδιού συνοδευόμενο με τα εμβόλια.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600