Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ - Ενημέρωση για την διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

 

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με οδηγίες κατάθεσης των voucher στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων voucher του ΕΣΠΑ. 

Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ με σχετικούς πίνακες (οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας). Η κατάθεση των προσκλήσεων Voucher θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,πενήντα εννέα (59) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτεταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 13.00).

            Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 03/07/2019 μέχρι και 12/07/2019 και ώρες από  09.00 έως 13.00.

 

Παιδικοί Σταθμοί - Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής που δεν προσκομίστηκαν στο πέρας της πρώτης προθεσμίας.

 Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς

Όσοι γονείς δεν πρόλαβαν να αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών τους που αφορούν στην διαδικασία μοριοδότησης και εισαγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και εκκαθαριστικά/φορολογικές δηλώνεις που κατατέθηκαν στην εφορία μετά το πέρας της πρώτης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (30/05/2019), έχουν την δυνατότητα απο σήμερα 28/06/2019 έως και 05/07/2019 και ώρα 23:59 να αναρτήσουν (upload) τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, κατα προτίμηση σε μορφή pdf.

Η ενότητα για την ανάρτηση των δικαιολογητικών βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας είσοδο με κωδικούς taxisnet και έπειτα πατώντας στην "προβολή" της αίτησης και έπειτα στην καρτέλα "Δικαιολογητικά".

Σχετικά με την επισύναψη δικαιολογητικών: Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές για κινητά android οι οποίες βοηθούν στο σκανάρισμα των εγγράφων ανοίγοντας το Play Store και γράφοντας "scanner".

Σημείωση: Το έντυπο για την βεβαίωση του γιατρού βρίσκεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας μας στην καρτέλα "Έντυπα" και πρέπει να συνοδεύεται απο την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και τα εμβόλια.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συμπλήρωση των πεδίων καθώς και στην επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, για παράδειγμα, εάν δηλώσετε το πεδίο "και οι δύο γονείς εργαζόμενοι" θα πρέπει να προσκομήσετε αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασία και των δύο γονέων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έγκριση χρηματοδότησης σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Erasmus+ 2019

 erasmus

Ο Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Σχεδίου που είχε υποβάλει τον Φεβρουάριο του 2019 στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus + 2019 , στην Βασική Δράση 1 ΚΑ1, Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ102.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία της ποιοτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων και κατανομής του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την δράση ΚΑ1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το έτος 2019.

Κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές, η αίτηση του Οργανισμού Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η με κωδικό αριθμό 20191EL01KA102062064, PIC Number φορέα 915483479 και τίτλο:

«Νέα ανοιχτή παιδαγωγική – παιδοκεντρική προσέγγιση επιμόρφωσης πάνω σε σύγχρονες μεθόδους της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδαγωγών σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον»εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.

Η κατάρτιση αφορά 14 άτομα και θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία.

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600