Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι απλή και σύντομη. Περιλαμβάνει 2 βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή

  • Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη.
  • Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του ενός γονέα ή κηδεμόνα (όνομα, επίθετο, αφμ, email κ.λπ) και αμέσως μετά θα επιλέξουν το όνομα χρήστη (username) που επιθυμούν και θα εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
  • Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, το όνομα χρήστη που έχουν ήδη επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και ο κωδικός πρόσβασης (password), ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης

  • Στη συνέχεια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, οι γονείς θα πραγματοποιήσουν την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα.
  • Μετά την εισαγωγή τους, θα επιλέξουν από το αριστερό μενού το κουμπί «Αίτηση» και μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης.
  • Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά.
  • Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της, οι γονείς μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).
  • Στην περίπτωση που μια οικογένεια θέλει να κάνει αίτηση για δυο ή παραπάνω παιδιά, μπορείτε να προσθέσετε νέα αίτηση (με το κουμπί «Προσθήκη Νέου Παιδιού» στη φόρμα «Αίτησης»

Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί έως και τις 13 Ιουλίου 2016, οπότε και το σύστημα θα κλειδώσει. Μετά τις 13 Ιουλίου, οι αιτήσεις θεωρούνται οριστικές και δεν θα είναι εφικτή η τροποποίηση τους.

Προσοχή: Όσα παιδιά φοιτούσαν στα ΚΕΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να κάνουν αίτηση Εγγραφής και όχι Επανεγγραφή.