Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Έπειτα απο σχετικές διορθώσεις στους πίνακες επιλογής της ΣΟΧ 1/2021 κοινοποιούμε πίνακες αποτελεσμάτων σε Ορθή Επανάληψη.

101

102

103

104