Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα μέσω Voucher

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Έπειτα απο έλεγχο που διεξάγεται στην μοριοδότηση που έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι ατην αίτηση/ΥΔ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, για τις θέσεις Voucher για τα ΚΕΠΑ του Δήμου, σας ενημερώνουμε ότι σε όσες αιτήσεις έχει δηλωθεί ψευδή μοριοδότηση που δεν αντιστοιχεί σε αυτήν της ΕΤΤΑΑ, οι αιτήσεις αυτές θα ακυρώνονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Επιπροσθέτως σε περίπτωση που θα προκύψουν κενές θέσεις, η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους επιλαχόντες βάση σειράς λίστας μοριοδότησης των ΚΕΠΑ ή θα ανακοινώσει νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων με την χρήση Voucher (ΕΣΠΑ) στα ΚΕΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς: 

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε τις σχετικές λίστες αποτελεσμάτων για τα ΚΕΠΑ του Δήμου με την χρήση Voucher (ΕΣΠΑ).

Σε περίπτωση που θα προκύψουν κενές θέσεις, η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους επιλαχόντες βάση σειράς λίστας μοριοδότησης των ΚΕΠΑ ή θα ανακοινώσει νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Σημαντική σημείωση - Οδηγίες:

Στην λίστα θα δείτε τα εξής:

Έχει επιλεγεί = Έχει επιλεχθεί στο συγκεκριμένο ΚΕΠΑ

Έχει εξαιρεθεί λόγο επιλογής σε άλλο σημείο = Έχει επιλεχθεί σε άλλη επιλογή σταθμού (ΚΕΠΑ) που είχε δηλώσει.

Δεν Έχει επιλεγεί = θεωρείται επιλαχών και δεν έχει επιλεχθεί για κάποιο ΚΕΠΑ προς το παρόν.

Στους πίνακες θα εμφανίζεται ο αριθμός αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου, τα μόρια και η κατάσταση της αίτησης. Το αρχείο είναι σε μορφή .pdf και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάση αριθμού αίτησης ή αριθμού Voucher, είτε κατεβάζοντας το αρχείο και κάνοντας αναζήτηση, είτε κάνοντας απευθείας αναζήτηση (δεν προτείνεται) στον browser πατώντας το κουμπί F3 και πληκτρολογόντας τον απαραίτητο αριθμό (πρωτ ή αίτησης) - Πατήστε το F3 ξανά αφού δηλώσετε τον αριθμό για να κάνετε αναζήτηση και σε άλλα σημεία του εγγράφου.

Προσέλευση παιδιών για τους Επιτυχόντες μέσω Voucher ΕΣΠΑ:

Όσοι γονείς επιλέχθηκαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους μέσω Voucher ΕΣΠΑ, θα πρέπει να παρουσιαστούν στα κατα τόπους ΚΕΠΑ (για τα οποία επιλέχθηκαν) και να έχουν μαζί τους την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη συνοδευόμενη με την κάρτα υγείας παιδιού και φωτοτυπία το βιβλιάριο με τα εμβόλια (και ότι άλλο ζητηθεί απο την εκάστοτε Δν/τρια του ΚΕΠΑ). Η προσέλευση των παιδιών θα γίνει με την εξής σειρά:

Τα παιδιά που επιλέχθηκαν θα παρουσιάζονται απο 12/9/2022 σταδιακά και σε συννενόηση με τα κατα τόπους ΚΕΠΑ.

Οι γονείς θα ειδοποιηθούν απο τα ΚΕΠΑ για την υπογραφή της σύμβασης.

Έπειτα απο τις Αιτήσεις που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας και έπειτα απο κατάταξη βάση μορίων οι πίνακες κατάταξης είναι:

Πατήστε εδώ-> Voucher (ΕΣΠΑ)_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ <-Πατήστε εδώ

Ενημέρωση και Οδηγίες για την διαδικασία Voucher - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ΚΕΠΑ του Δήμου

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Οι δικαιούχοι Voucher που δεν επιλέχθηκαν μέσω της διαδικασίας Δήμου. έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά από ΤΡΙΤΗ 30/08/2022 και ώρα 15:00 έως και ΚΥΡΙΑΚΗ 4/09/2022 και ώρα 23:59, το Voucher και το έντυπο που αναγράφονται τα σχετικά μόρια δηλώνοντας Παιδικούς Σταθμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα https://aitisi.dopafmai.gr/ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να αναρτήσετε το Voucher (upload σε μορφή pdf) καθώς KAI την καρτέλα στην πλατφόρμα της eetaa που αναγράφονται τα σχετικά μόρια (upload σε μορφή pdf ή screenshot) με τα στοιχεία παιδιού και δικαιούχου όπως φαίνεται τα οποία θα βρείτε στην καρτέλα δικαιούχου από την πλατφόρμα του ΕΣΠΑ (www.eetaa.grμετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων

Σημείωση: Όσοι γονείς έχουν επιλεχθεί να φοιτήσουν τα παιδιά τους με την διαδικασία μέσω Δήμου και είναι δικαιούχοι Voucher σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ, παρακαλούνται να προσκομίσουν το Voucher στα κατα τόπους ΚΕΠΑ.

Οι αιτήσεις που δεν περιέχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η Καταχώρηση του Voucher για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου δέν δεσμεύει την χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Η δέσμευση του Voucher γίνεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ με σχετικούς πίνακες (οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας). 

Παρακαλούμε τους γονείς να ενημερώνονται με ανακοινώσεις απο την ιστοσελίδα μας και την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων Μέσω Δήμου στα ΚΕΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Στην ανακοίνωση αυτή θα βρείτε τις σχετικές λίστες αποτελεσμάτων για τα ΚΕΠΑ του Δήμου με την διαδικασία μέσω Δήμου.

Σε περίπτωση που θα προκύψουν κενές θέσεις, η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους επιλαχόντες βάση σειράς λίστας μοριοδότησης των ΚΕΠΑ ή θα ανακοινώσει νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Σημαντική σημείωση - Οδηγίες:

Στην λίστα θα δείτε τα εξής:

Έχει επιλεγεί = Έχει επιλεχθεί στο συγκεκριμένο ΚΕΠΑ

Έχει εξαιρεθεί λόγο επιλογής σε άλλο σημείο = Έχει επιλεχθεί σε άλλη επιλογή σταθμού (ΚΕΠΑ) που είχε δηλώσει.

Δεν Έχει επιλεγεί = θεωρείται επιλαχών και δεν έχει επιλεχθεί για κάποιο ΚΕΠΑ προς το παρόν. Σε κάποιες περιπτώσεις η αίτηση ήταν ελλιπής καθώς δεν αναρτήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στους πίνακες θα εμφανίζεται ο αριθμός αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου, τα μόρια και η κατάσταση της αίτησης. Το αρχείο είναι σε μορφή .pdf και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάση αριθμού αίτησης ή αριθμού Voucher, είτε κατεβάζοντας το αρχείο και κάνοντας αναζήτηση, είτε κάνοντας απευθείας αναζήτηση (δεν προτείνεται) στον browser πατώντας το κουμπί F3.

Προσέλευση παιδιών

Για τους Επιτυχόντες μέσω Δήμου:

Όσοι γονείς επιλέχθηκαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους μέσω Δήμου, θα πρέπει να παρουσιαστούν στα κατα τόπους ΚΕΠΑ (για τα οποία επιλέχθηκαν) και να έχουν μαζί τους την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη συνοδευόμενη με την κάρτα υγείας παιδιού και φωτοτυπία το βιβλιάριο με τα εμβόλια (και ότι άλλο ζητηθεί απο την εκάστοτε Δν/τρια του ΚΕΠΑ). Η προσέλευση των παιδιών θα γίνει με την εξής σειρά:

1) Οι επαναφοιτήσεις θα παρουσιάζονται απο 1/9/2022

2) Οι νέες φοιτήσεις θα παρουσιάζονται απο 5/9/2022

 

Έπειτα απο τις Αιτήσεις που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας και έπειτα απο κατάταξη βάση μορίων οι πίνακες κατάταξης είναι:

Πατήστε εδώ-> ΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ <-Πατήστε εδώ

Σημείωση: Όσοι γονείς έχουν επιλεχθεί να φοιτήσουν τα παιδιά τους με την διαδικασία μέσω Δήμου και είναι δικαιούχοι Voucher σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ, παρακαλούνται να προσκομίσουν το Voucher στα κατα τόπους ΚΕΠΑ.

---------

Για την διαδικασία μέσω Voucher:

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Οι δικαιούχοι Voucher έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά από ΤΡΙΤΗ 30/08/2022 και ώρα 15:00 έως και ΚΥΡΙΑΚΗ 4/09/2022 και ώρα 23:59, το Voucher και το έντυπο που αναγράφονται τα σχετικά μόρια δηλώνοντας Παιδικούς Σταθμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα https://aitisi.dopafmai.gr/ επιλέγοντας το πεδίο "Νέα Αίτηση". 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να αναρτήσετε (upload σε μορφή pdf) το Voucher καθώς KAI το έντυπο που αναγράφονται τα σχετικά μόρια με τα στοιχεία παιδιού και δικαιούχου όπως φαίνεται τα οποία θα βρείτε στην καρτέλα δικαιούχου από την πλατφόρμα του ΕΣΠΑ (www.eetaa.grμετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτωνΟι αιτήσεις που δεν περιέχουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έγγραφα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η Καταχώρηση του Voucher για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου δέν δεσμεύει την χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Η δέσμευση του Voucher γίνεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ με σχετικούς πίνακες (οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας). 

 

Παρακαλούμε τους γονείς να ενημνερώνονται με ανακοινώσεις απο την ιστοσελίδα μας και την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

 • A΄ΚΕΠΑ

  A΄ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Γεωργιάδου 45, Ανάληψη Τηλ: 2810-227164  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • B΄ΚΕΠΑ

  B΄ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Ψυχάρη & Ερωφίλης γωνία, Οαση Τηλ: 2810-235540 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • Γ΄ ΚΕΠΑ

  Γ΄ ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Ολυμπιονικών, Δειλινά Τηλ: 2810-251365 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • Δ΄ΚΕΠΑ

  Δ΄ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 61, Μασταμπάς Τηλ: 2810-230925 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Διαβάστε Περισσότερα
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Διεύθυνση: Βούτες, Τηλ: 2810-543957 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΣΤ' ΚΕΠΑ

  ΣΤ' ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Ηφαίστου 49, Τάλως Τηλ: 2810-257310 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • Ζ' ΚΕΠΑ

  Ζ' ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Κονίτσης 1, Πόρος Τηλ: 2810-221135 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • Η΄ ΚΕΠΑ

  Η΄ ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Ολύμπου & Δράμας, Πατέλλες Τηλ: 2810-235306 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • Ι ΄ΚΕΠΑ

  Ι ΄ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Κόμβος Γιοφύρου Τηλ: 2810-254557 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • ΙΑ’ ΚΕΠΑ

  ΙΑ’ ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Δρακάκη & Ιλιου, Μεσσαμπελιές Τηλ. 2810-328058 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΙΒ΄ΚΕΠΑ

  ΙΒ΄ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Αλαμάνας 4, Πλατεία Σινάνη Τηλ: 2810-234014 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ

  Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ

  Διεύθυνση: Ερμή, Άγιος Ιωάννης Τηλ: 2810-232471 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • Κ’ ΚΕΠΑ

  Κ’ ΚΕΠΑ

  Διεύθυνση: Σκλαβοκάμπου 74, Ατσαλένιο Τηλ: 2810-361026  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

  Διεύθυνση: 2 Αοράκια Τηλ: 2810-274177 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

  Διεύθυνση: Αλικαρνασσός Τηλ: 2810-240168 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

  Κυπαρίσσι Τηλ: 2810-873000 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΑΣΙΤΕΣ

  ΑΣΙΤΕΣ

  Ασίτες Τηλ: 2810-861286 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΠΑΛΙΑΝΗ

  ΠΑΛΙΑΝΗ

  Παλιανή Τηλ: 2810-791499 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΔΑΦΝΕΣ

  ΔΑΦΝΕΣ

  Δαφνές Τηλ: 2810-791110 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διαβάστε Περισσότερα
 • ΙΣΤ' ΚΕΠΑ

  ΙΣΤ' ΚΕΠΑ

  ΙΣΤ ΚΕΠΑ Διεύθυνση: Λουδοβίκου Παστέρ Περιοχή: Αγία ΑικατερίνηΤηλ: 2810 361270 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Διαβάστε Περισσότερα
 • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600