Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Κατόπιν ελέγχου των φακέλων δικαιολογητικών καθώς και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, τα αποτελέσματα των επιτυχόντων αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες (συνημμένο excel).
Η ενημέρωση των δικαιολογητικών που οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν, θα γίνει από τα κατά τόπους ΚΕΠΑ.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας του ΙΣΤ ΚΕΠΑ καθώς και σχετικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Ευχαριστούμε.

Σχετικά Αρχεία:

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Βρεφών και Νηπίων στα ΚΕΠΑ