Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για τα παρακάτω:

  • Από 1/09/2016 ξεκινά η φοίτηση των βρεφών και νηπίων με Επανεγγραφή. Οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν στον Παιδικό Σταθμό αίτηση επανεγγραφής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικ/κα (φορολογική δήλωση, κάρτα υγείας παιδιού, αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας παιδιού και εμβολίων).
  • Από 5/09/2016 ξεκινά η φοίτηση των βρεφών και νηπίων με ΕΣΠΑ.
  • Από 12/09/2016 ξεκινά η φοίτηση των βρεφών και νηπίων νέων Εγγραφών.
  • Επίσης η διαδικασία Voucher που αφορά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας, και ώρες 09:00 έως 13:00 από 25/08/2016 έως 1/09/2016.

  • Το Voucher θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο Σύμβασης, καθώς και το έντυπο εξουσιοδότησης (τα οποία βρίσκονται στο http://www.eetaa.gr/)

Επισημαίνουμε ότι κατά την διαδικασία Voucher, δεν θα ληφθεί υπ’ όψη η σειρά προτεραιότητας.

Η κατανομή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς θα γίνει βάση της φοίτησης τους στο ΚΕΠΑ που φοίτησαν το προηγούμενο έτος καθώς επίσης και η εντοπιότητα των γονέων.

Παρακαλούμε προς τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία κατανομής των παιδιών στα ΚΕΠΑ.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600