Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ανακοινώνει

*Διάρκεια κατάθεσης από 28/6/2016 έως 8/7/2016 και ώρες από 9.00 με 14.00 στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η διαδικασία έχει λήξει.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

102

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

(Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ)

Ηράκλειο Κρήτης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης (και όχι πριν την 1.9.2016) μέχρι 31.7.2017        15
103

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

(Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ)

Ηράκλειο Κρήτης ΔΕ Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης (και όχι πριν την 1.9.2016) μέχρι 31.7.2017        20
104

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

(Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ)

Ηράκλειο Κρήτης ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης (και όχι πριν την 1.9.2016) μέχρι 31.7.2017          3
105

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

(Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ)

Ηράκλειο Κρήτης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης (και όχι πριν την 1.9.2016) μέχρι 31.7.2017       10

 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τον πίνακα προσλήψεων.

Σχετικά Αρχεία:

Διάρκεια κατάθεσης από 28/6/2016 έως 8/7/2016 και ώρες από 9.00 με 14.00 στα γραφεία της υπηρεσίας μας.

Η διαδικασία έχει λήξει

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600