Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2019 ΠΑγΟ.

Οι ενστάσεις θα κατατείθενται στα γραφεία της υπηρεσίας μας απο την 5/02/2019 έως και 14/02/2019 και ώρες απο 09:00 - 13:00.

Γενικός Πίνακας 

Πίνακας χωρίς εμπειρία.