Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

Παρακάτω παραθέτονται οι σχετικοί πίνακες επιλογής προσωπικού της υπ΄ αριθμ. 5196/23-10-2017 ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έναντι αντιτίμου.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται ηστους ενδιαφερόμενους η άσκηση έστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησης ήτοι: 18/11/2017 έως 27/11/2017. Οι ενστάσεις θα κατατείθενται στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Σημείωση: Η σειρά κατάταξης (αύξων αριθμός) αναγράφεται στη δεξιά πλευρά των πινάκων (δίπλα απο τα μόρια).

Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600