ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

Η Ελληνική Εταιρεία τοπικης Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 17/οικ.321/ ΕΥΣΕΚΤ/55471 ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1719/18-5-2017) της ΚΥΑ, όπως ισχύει:

καλεί

τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017, που εξεδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Α.Ε. για το σχολικό ετος 2017-2018 και οι οποίοι ενω είχαν πληρη φάκελο δικαιολογητικών δεν ελαβαν voucher λόγω εξάντλησης προυπολογισμου, να δηλωσουν ότι επιθυμουν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Yποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher” με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω ηλεκτρονικής αίτησης είναι η : 27/9/2017 και ώρα 24:00

Ο κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ για τη χορήγηΣη voucher, είναι απαραίτητο να εχει την εγγραφή βεβαίωση του Φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι εχει βρει θέση στο συγκεκριμένο φορεα/δομή, όπου θα αναφέρεται και η ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, Κατηγορία Θεση. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιου.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικου Συμβουλίου θα χορηγήσει voucher στους ανωτερω υποψήφιους, συμφωνα με τη μοριοδότηση που εχει ήδη διενεργήσει, μεχρι την εξάντληση του προυπολογισμου, όπως αυτός θα διαμορφωθεί.

Σημειωνεται ότι τα voucher της 2ης κατανομής θα πρεπει να ενεργοποιηθουν άμεσα και οι φορείς θα πρεπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεχρι την 6η Οκτωβρίου 2017,συμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της με αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017 πρόσκλησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ισχύουσας πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017.