Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 4/2019 - ΠΑγΟ.

Οι ενστάσεις θα κατατείθενται στα γραφεία της υπηρεσίας μας απο την 24/12/2019 έως και 2/01/2020 και ώρες απο 09:00 - 13:00.

ΠΙΝΑΚEΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ