Αθλητισμός

Νέα / Ανακοινώσεις

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενστάσεων που υποβλήθηκαν στον ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνουμε οριστικούς Πίνακες επιλογής προσωπικού που αφορούν στην προκήρυξη ΣΟΧ 3/2017 - Πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους - ΠΑγΟ

Κατά των πινάκων επιτρέπεται ηστους ενδιαφερόμενους η άσκηση έστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης. Οι ενστάσεις θα κατατείθενται στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Αθλητισμού

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Νίκου Ξυλούρη και Σόλωνος Γωνία, 71306 Πατέλες Ηράκλειο Κρήτης

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 215080,215082

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 215090, 215099